Om GDPR - General Data Protection Regulation

Nu införs EU:s dataskyddsförordning – GDPR

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) träder i kraft som lag i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018. Förordningen ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Mycket av det som omfattas av förordningen, t.ex. olika principer och begrepp, ingår redan nu i PUL.

Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bl.a. stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde.

Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det.

Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Datainspektionen.

Vad gäller för Stiftelsen Allmänna Barnhuset?

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har upprättat personuppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet, som går ut på att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling samt att presentera och sprida dem, bl.a. i samband med seminarier och konferenser, i syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Våra kontaktregister underlättar för oss att anordna konferenser och seminarier, skicka ut publikationer, identifiera målgrupper som är verksamma inom barnrättsområdet samt att skicka ut vårt nyhetsbrev.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Stiftelsen Allmänna Barnhuset samlat in behandlas elektroniskt. Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för arkivhantering i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. När vi arrangerar konferenser och seminarier kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter inom ramen för vårt uppdrag, för att kunna bjuda in till liknande tillfällen. Vi lagrar även adressuppgifter för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register. Kontakta Stiftelsen Allmänna Barnhuset om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakt & frågor

  • Frågor om hur Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar med GDPR, maila oss på info@allmannabarnhuset.se
  • För mer information, besök www.datainspektionen.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här