Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Styrelse Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen.

Ledamöterna utses i regel för fyra år i sänder. Barnhuset har ny styrelse från den 1 januari 2018. Regeringen har förordnat följande styrelse fram till 2021 12 31.

Anne Marie Brodén

Anne Marie Brodén

Ordförandeannemarie.broden@allmannabarnhuset.se
Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Styrelseledamotboel.andersson.gare@rjl.se
Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson

Styrelseledamotulrika.carlsson@riksdagen.se
Marie Sallnäs

Marie Sallnäs

Styrelseledamotmarie.sallnas@socarb.su.se
Fredrik Lundh Sammeli

Fredrik Lundh Sammeli

Styrelseledamotfredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här