Styrelse Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande samt sex ledamöter som alla utses av regeringen.

Ledamöterna utses i regel för fyra år i sänder. Barnhuset har ny styrelse från den 1 januari 2018. Regeringen har förordnat följande styrelse fram till 31 december 2021.

Anne Marie Brodén

Anne Marie Brodén

Ordförandeannemarie.broden@allmannabarnhuset.se
Boel Andersson Gäre

Boel Andersson Gäre

Styrelseledamotboel.andersson.gare@rjl.se
Ulrika Heie

Ulrika Heie

Styrelseledamotulrika.heie@riksdagen.se
Marie Sallnäs

Marie Sallnäs

Styrelseledamotmarie.sallnas@socarb.su.se
Lars Svedberg

Lars Svedberg

Styrelseledamot lars.svedberg@esh.se
Fredrik Lundh Sammeli

Fredrik Lundh Sammeli

Styrelseledamotfredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
Per-Inge Lidén

Per-Inge Lidén

Styrelseledamotper-inge.liden@karlstad.se

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser