Sök forskningsbidrag

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

Information om ansökan

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Detta innebär att det sökta beloppet ska omfatta det år som medlen avser finansiera.

Information om beslut av beviljade ansökningar 2018

Beslut om forskningsanslag fattas den 15 juni 2018 och besluten kommuniceras ut till sökande senast den 15 juli. Finansieringen avser perioden 15 juni 2018-15 juni 2019.

Forskning prioriteras som

  • Har ett tydligt barnperspektiv
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer

Det finns inget maxbelopp för sökt bidrag, tänk på att finansieringen avser ett år av studien/projektet. Beräkna kostnader för det nästkommande året. För personalkostnader går det inte att fylla i något totalbelopp i ansökningsblanketten. Det räcker alltså att fylla i summan för personalkostnader i rutan för sökt belopp. Vad gäller tidigare finansiering från Barnhuset avser detta tidigare finansiering av projektet ansökan gäller men också om barnhuset finansierat andra projekt som sökande ansvarat för.

Ansök via länk här nedan

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

En viktig del i Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

En del av de forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.

 

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här