Sök forskningsbidrag

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

Inloggning till mina sidor

På mina sidor ansöker du om forskningsmedel. All kommunikation och rapportering som rör din ansökan sker via mina sidor. Logga in här.

Information om beslut av beviljade ansökningar 2018

Beslut om forskningsanslag fattas den 15 juni 2018 och besluten kommuniceras ut till sökande senast den 15 juli. Finansieringen avser perioden 15 juni 2018-15 juni 2019.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Detta innebär att det sökta beloppet ska omfatta det år som medlen avser finansiera.

Information om rapportering av avslutat forskningsprojekt

Om du är osäker på hur du avrapporterar och redovisar projekt till Stiftelsen Allmänna Barnhuset, var god se vår lathund för avrapportering. Lathunden finns här nedan som PDF att ladda ned.
Här kan du ladda ned lathund för avrapportering av forskningsprojekt

Forskning prioriteras som

  • Har ett tydligt barnperspektiv
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer

Information ansökan

Ansökningsperioden för 2018 är stängd. Här nedan följer generell information om vad som gäller vid ansökningstillfälle. Ny ansökningsomgång öppnar under början av 2019.

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

En viktig del i Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

En del av de forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.

Information om lagring av dina personuppgifter i Mina sidor

Var god notera att när du lämnar in en ansökan via Mina sidor registreras och lagras dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas är: personnamn, personnummer, mailadress, yrkestitel och arbetsplats, telefonnummer, adress. Inga personuppgifter, utöver referenser till litteratur, om er eller andra personer i projektet ska uppges i de löpande texterna i ansökan.

Behandling av personuppgifter sker för fastställda ändamål och innebär: handläggning av ansökan i beslutsprocess, lagring av beviljad ansökan, lagring av ej beviljad ansökan, kommunikation vid avslag eller beviljande, utbetalning av forskningsmedel, återrapportering vid projektets avslut, kommunikation om återrapportering ej inkommer, radering av bilagor till ansökan, radering av ansökan i sin helhet.

Vill du veta mer om Barnhuset och GDPR kan du läsa vidare här

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här