Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Sök forskningsbidrag

pappa och barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring barn i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

Se filmen som beskriver ansökningsomgången 2016 nedan. Ansökningsperioden för 2018 kommer ha andra datum men processen kommer troligen vara ungefär den samma.

Forskning prioriteras som:

  • Har ett tydligt barnperspektiv
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer

En viktig del i Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

En del av de forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade i våra publikationer t.ex. Hur upptäcker BUP våld i nära relationer? Förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet (2013) och Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld (2012).  Se våra böcker och rapporter

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

Klicka här för att komma till ansökningssystemet

 

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här