Sök forskningsbidrag

Årets forskningsomgång öppnar under våren 2020. Datum för när ansökningsomgången öppnar är i nuläge inte satt. Mer information om årets öppningsdatum och riktlinjer meddelas på den här sidan under januari eller februari 2020.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

Inloggning till mina sidor

På mina sidor ansöker du om forskningsmedel. All kommunikation och rapportering som rör din ansökan och ditt pågående eller avslutade projekt sker via mina sidor. Logga in här.

Information om rapportering av avslutat forskningsprojekt

Senast ett år efter projektet, enligt avtal, avslutats ska en slutrapport och en populärvetenskaplig sammanfattning skickas in till Barnhuset. Sex månader efter avslutat projekt ska ekonomisk redovisning vara inskickad. Om du är osäker på hur du avrapporterar och redovisar projekt till Stiftelsen Allmänna Barnhuset, var god se vår lathund för avrapportering. Lathunden finns här nedan som PDF att ladda ned.
Här kan du ladda ned lathund för avrapportering av forskningsprojekt

Forskning prioriteras som

En viktig del i Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

De forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.

  • Har ett tydligt barnperspektiv
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer

Fleråriga forskningsprojekt

Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Vid fleråriga projekt skickas en delrapport in till Barnhuset senast ett år efter kontraktstidens slut samt slutrapport när projektet har avslutats.

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

Information om lagring av dina personuppgifter i Mina sidor

Var god notera att när du lämnar in en ansökan via Mina sidor registreras och lagras dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas är: personnamn, personnummer, mailadress, yrkestitel och arbetsplats, telefonnummer, adress. Inga personuppgifter, utöver referenser till litteratur, om er eller andra personer i projektet ska uppges i de löpande texterna i ansökan.

Behandling av personuppgifter sker för fastställda ändamål och innebär: handläggning av ansökan i beslutsprocess, lagring av beviljad ansökan, lagring av ej beviljad ansökan, kommunikation vid avslag eller beviljande, utbetalning av forskningsmedel, återrapportering vid projektets avslut, kommunikation om återrapportering ej inkommer, radering av bilagor till ansökan, radering av ansökan i sin helhet.

Vill du veta mer om Barnhuset och GDPR kan du läsa vidare här

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser