Sök

Här finns de forskningsprojekt samlade som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset under de senaste tio åren, såväl avslutade projekt som pågående. Samt en informationsfilm från tidigare forskningsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.