Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Forskning

forskning1

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning.

Årets ansökningsomgång för 2017 var öppen mellan den 16 juni 2016 och den 30 september 2016. Ansökningsomgången för 2018 öppnar under sommaren 2017 och görs då online under fliken ”Sök forskningsbidrag” i menyn uppe till vänster. Exakta datum meddelas under våren 2017.

Ansökningarna bedöms utifrån Barnhusets riktlinjer och kriterier.

I december varje år beslutar Barnhusets styrelse om vilka ansökningar som beviljas medel. Alla sökanden får ett skriftligt beslut.

Om du har några frågor kan du kontakta Jonathan Strömberg på:
E-post: jonathan.stromberg@allmannabarnhuset.se
Telefon: 08-524 634 95
Mobil: 0768-60 48 46

Aktuell information om ansökningstider för innevarande år

Ansökningsperioden för 2017 är stängd. Beslut om vilka projekt som ska beviljades medel togs av Barnhusets styrelse i december 2016. Alla som sökt har meddelats beslutet skriftligt.  Här kan du läsa mer om vilka projekt som beviljats medel för 2017.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här