Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Forskning

forskning1

Barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning.

Ansökningsomgången för 2018 kommer öppna den 15 januari 2018 och görs då online under fliken ”Sök forskningsbidrag” i menyn uppe till vänster.

Ansökningarna bedöms utifrån Barnhusets riktlinjer och kriterier.

Barnhusets styrelse beslutar om vilka ansökningar som beviljas medel. Alla sökanden får ett skriftligt beslut.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på:
E-post: info@allmannabarnhuset.se
Telefon: 08-679 60 78

 

Aktuell information om ansökningstider för innevarande år

Ansökningsperioden för 2017 är stängd. Beslut om vilka projekt som ska beviljades medel togs av Barnhusets styrelse i december 2016. Alla som sökt har meddelats beslutet skriftligt.  Här kan du läsa mer om vilka projekt som beviljats medel för 2017.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här