Filmer

Inom ramen för våra projekt producerar vi filmer för att informera och sprida kunskap, men också för att kunna användas som stöd i olika verksamheter. Alla våra filmer finns på Stiftelsen Allmänna Barnhusets Youtube-kanal

Filmerna nedan är kategoriserade efter områden.

Våld mot barn

Barns rätt som anhöriga

 

Sexuella övergrepp

Filmer för barn

För vuxna

 

Vårdnadstvister och separationer

 

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser