Nyheter

 • Inkomna forskningsrapporter 2010

  Barnet i utredningen – en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC (FoU-rapport 2009:6) Författare: Sofia Enell, Luppens Kunskapscentrum,...

 • Tunga uppgifter för nya social-sekreterare ökar personalomsättning

  Oerfarna och nyexaminerade socialsekreterare får alltför ofta de svåraste arbetsuppgifterna – att utreda fosterhemsplaceringar av barn och ungdomar. Så ser...

 • Folkbokföringen SOU 2009:75

  Yttrandet avser specifikt den del som avser barn som har behov av skyddade personuppgifter. Ladda ner yttrandet (PDF)

 • Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68

  Barnhusets yttrande över Barnskyddsutredningens betänkande. Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68. Ladda ner yttrandet...

 • Utdelning av Stora Priset den 5 oktober

  – Det här kom oväntat. Eftersom jag jobbar mycket ensam är det en stor uppmuntran för mig och samtidigt en...

 • Men fråga mig bara!

  En ny vägledning om sexuell exploatering framtagen av Barnhuset och Ungdomsstyrelsen. Boken Men fråga mig bara!, är en ny vägledning...

 • Inkomna forskningsrapporter 2009

  Att lämna en destruktiv relation – mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation...

 • Förföljda barn

  ”4 276 förföljda barn behöver regeringens hjälp” Ny kartläggning visar: Tusentals barn i Sverige tvingas leva i det fördolda med...

 • Barn som lever med skyddade personuppgifter

  Ny bok om Sveriges 4 276 barn med skyddade personuppgifter: Barnkompetens saknas hos myndigheter i kontakt med familjer med skyddade...

 • Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81

  Barnhusets remissvar på betänkandet, Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81. Ladda ner remissvaret (PDF)