Nyheter

 • Utdelning av Stora Priset den 5 oktober

  – Det här kom oväntat. Eftersom jag jobbar mycket ensam är det en stor uppmuntran för mig och samtidigt en...

 • Men fråga mig bara!

  En ny vägledning om sexuell exploatering framtagen av Barnhuset och Ungdomsstyrelsen. Boken Men fråga mig bara!, är en ny vägledning...

 • Inkomna forskningsrapporter 2009

  Att lämna en destruktiv relation – mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation...

 • Förföljda barn

  ”4 276 förföljda barn behöver regeringens hjälp” Ny kartläggning visar: Tusentals barn i Sverige tvingas leva i det fördolda med...

 • Barn som lever med skyddade personuppgifter

  Ny bok om Sveriges 4 276 barn med skyddade personuppgifter: Barnkompetens saknas hos myndigheter i kontakt med familjer med skyddade...

 • Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81

  Barnhusets remissvar på betänkandet, Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81. Ladda ner remissvaret (PDF)

 • Children and online Sexual Violence

  Den internationella konferensen Children and online Sexual Violence Research – Protection – Assistance ägde rum i Stockholm 12-13 februari. Offentliga...

 • Könsperspektiv

  Flickor och pojkar behandlas olika: Forskningsprojekt pekar på stora skillnader i könsperspektiv i socialt arbete. Ett nyss avlutat forskningsprojekt visar...

 • Utsatt barndom – olika vuxenliv

  Bilden är inte så mörk som många tror. Också barn från utsatta miljöer som bott i familjehem klarar sig bra...

 • Inkomna forskningsrapporter 2008

  Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Författare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Projektets namn: Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård...