Forskningsnyheter

 • Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn: En personorienterad ansats

  Omfattande registerdata har använts för att undersöka hur det gått för de barn som fick insatsen kontaktperson/familj när de var...

 • Ny film: Lyssna på barnen

  Barnhuset beviljade 2012 forskningsmedel till ”Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård av barn”, Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland,...

 • Inkomna forskningsrapporter 2013

  Unga sexualförövare som blivit vuxna – kvalitativ analys av bakgrundsfaktorer och utveckling. Författare: Cecilia Kjellgren, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö...

 • Inkomna forskningsrapporter 2012

  Foster youth´s sense of belonging in kinship, network and traditional foster families An interactive perspective on foster youth´s everyday life...

 • Inkomna forskningsrapporter 2011

  1. A 30-Year Ban on Physical Punishment of Children (artikel) Författare: Staffan Janson, Bodil Långberg, Birgitta Svensson 2. Young adults´personal...

 • Inkomna forskningsrapporter 2010

  Barnet i utredningen – en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC (FoU-rapport 2009:6) Författare: Sofia Enell, Luppens Kunskapscentrum,...

 • Inkomna forskningsrapporter 2009

  Att lämna en destruktiv relation – mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation...

 • Inkomna forskningsrapporter 2008

  Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Författare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Projektets namn: Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård...

 • Inkomna forskningsrapporter 2006/2007

  Barn och Familjerådslag — barns syn på delaktighet i socialtjänsten Författare: Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn Projektets namn: Betydelsen av kontakt...

 • Inkomna forskningsrapporter 2005/2006

  Om Barndom och kön — Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete samt en sammanställning som finns tillgänglig på Barnhusets hemsida: Avhandlingar i...