Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Forskningsprojekt som beviljats medel 2004-2011

 • Barn som flyttas i offentlig regi

  Kort redovisning av forskningsprojektet Stabilitet i samhällsvård för barn – en studie om sammanbrott och återplaceringar som beviljades forskningsanslag av Barnhuset 2010....

 • 2011

  1. Spädbarnsproblem – en uppföljningsstudie Projektansvarig: Björn Salomonsson, med.dr, Karolinska Institutet, Kvinnor och barns hälsa, Enheten för Barnpsykiatri, Stockholm. Projektet...

 • 2010

  1. Stabilitet i samhällsvård för barn – en studie om sammanbrott och återplaceringar. Projektansvarig: Viktoria Westerberg, socionom, Forskningsenheten, FoU Västernorrland....

 • 2009

  1. Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv Projektansvarig: Titti Mattsson, lektor, docent, Juridiska institutionen, Lunds universitet....

 • 2008

  1. Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? – Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv. Projektansvarig: Titti Mattsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet....

 • 2007

  1.  Sjunde uppföljning av barn i samhällsvård Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet. Syftet med projektet är att genomföra en...

 • 2006

  1 Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet Syftet med projektet är att genomföra en...

 • 2005

  1 Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson vid umgängestvister Projektansvarig: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet 2 Bojen – utvärdering...

 • 2004

  Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten – en utvärdering av...

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här