Bokprenumeration

Vill du alltid vara först med att få våra publikationer skickade till dig? Anmäl dig till vår prenumerationstjänst nedan.

När du anmäler dig som prenumerant på våra böcker innebär det att vi automatiskt skickar alla nya böcker och rapporter till dig. Med sändningen följer även en faktura för boken eller rapporten och frakten.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser