Konferens- och kursanmälan

Fyll i och skicka in ett anmälningsformulär per person som du önskar anmäla.

  • Kursdeltagare

  • Fakturaadress

  • Kontaktuppgifter

  • Behandling av personuppgifter

  • I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer enbart att användas för vår konferensadministration. Nedan hämtar vi in ditt godkännande för att finnas med på deltagarlistan.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här