Konferens- och kursanmälan

Fyll i och skicka in ett anmälningsformulär per person som du önskar anmäla.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser