Ansökningsomgången för 2020 är stängd

Ansökan för forskningsmedel stängdes den 8 maj 2020.

Beslut om beviljade medel fattas i mitten av juni och samtliga sökande kommer att meddelas därefter.

Vid övriga frågor kontakta Emma Tengwall, forskningsansvarig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset via emma.tengwall@allmannabarnhuset.se.