Toppmöte om barn på flykt / High level meeting on children in migration

På måndag den 24 april 2017 anordnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen och Riksdagen ett toppmöte under temat barn på flykt. 

På mötet närvarar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, barnombud från fyra europeiska länder, inbjudna barnrättsexperter från hela Europa samt en god uppslutning från svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt.

Bland talarpunkterna finns en inledning av Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och barnombudsman Fredrik Malmberg, ett uttalande av minister Åsa Regnér samt två huvudtalare – Tomas Bocek, Europarådets speciella rapportör för migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för migration och flyktingfrågor.

Två paneldiskussioner kommer att hållas – Utmaningar i barnrätt i migration och Utmaningar i barnrätt under EU:s nya gemensamma asylsystem – samt en interaktiv session om barns rätt och utmaningar kring migration och integration i Europa.

För frågor, kontakta Susanne Björk på susanne.bjork@allmannabarnhuset.se eller 0701-06 31 13.

High level meeting on Europe’s challenge to ensure a rights perspective for children in migration

The Children’s Welfare Foundation Sweden, The Ombudsman for Children in Sweden and the Riksdag – the Swedish Parliament, is arranging a high level meeting focusing on children in migration on 24th April 2017.

At the meeting Sweden’s Minister for Children, the Elderly and Gender Equality, Åsa Regnér will participate along with specially invited child rights experts, government agencies and child rights organisations.

Among the speaking points are an opening by The Ombudsman for Children in Sweden, Fredrik Malmberg, a statement by Minister Åsa Regnér as well as two key note speakers – Tomas Bocek, Council of Europe special rapporteur on migration and Ambassador Nicola Clase, Coordinator for Migration and Refugee issues, Sweden.

Two panel discussions will be held, one on Child Rights challenges in migration in Europe and one on Child Rights in the new Common European Asylum System, and after lunch there will be an interactive session on Child Rights challenges regarding migration and integration in Europe.