Just nu söker vi en chefsjurist. Välkommen med din ansökan!

Tjänsten som chefsjurist är nyinrättad och du kommer att få ansvaret för stiftelsens och dess dotterbolags juridiska frågor. 

Chefsjuristen kommer att fungera som generalsekreterarens ställföreträdande och ingår naturligtvis i ledningsgrupperna för stiftelse och bolag. I rollen ingår vidare ansvaret för ett antal interna frågor såsom t.ex. HR och avtalsverksamhet. Du fungerar även som kontaktyta gentemot ett antal externa aktörer, t.ex. Arbetsgivarverket. Naturligt får du även till uppgift att juridiskt se över de regler, avtal, policys och riktlinjer som styr arbetet vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dess dotterbolag. Du kommer att vara ett juridiskt stöd till Generalsekreteraren/VD, styrelserna och medarbetare.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här