Barnrättstorget 2016

På måndagsmorgonen under Almedalsveckan i Visby invigde barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Barnrättstorget. På plats fanns även Stiftelsen Allmänna Barnhusets ordförande Anne-Marie Brodén och generalsekreterare Cecilia Sjölander.

Barnombudsman Fredrik Malmberg var också med i det efterföljande panelsamtal som följde invigningen. Samtalet präglades mycket av de frågor som är aktuella för Barnhuset just nu, som placerade barns rättigheter, barns rätt till information och barns rätt att skyddas mot våld och övergrepp.

Paneldiskussionen handlade också mycket om Barnkonventionen som lag. Barnkonventionen är nu närmare än någonsin att bli en del av svensk lagstiftning – hur kommer detta påverka Sverige och vilka förändringar kommer krävas?

Om du vill se hela invigningen av Barnrättstorget kan du gå in på vår Facebooksida. Där finns också alla de seminarier som Barnhuset höll i under Almedalsveckan. Vi uppdaterade vår Facebooksida så ofta vi kunde under Almedalsveckan med bilder och kortare texter, så att våra följare som inte var på plats kunde ta del av det som hände. Vår generalsekreterare Cecilia Sjölander twittrar för Stiftelsen Allmänna Barnhuset och heter där @sjolanderc.

Under hashtagen #Barntorg i sociala medier kan du följa det som hände på Barnrättstorget i år, på Twitter heter Barnrättstorget @barntorg.