Barnhuset utvecklar arbetet mot sexuella övergrepp och våld

Barnhuset har fått medel av regeringen för att utveckla arbetet för barn som utsätts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld.

Regeringen har uppdaterat handlingsplanen till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Den uppdaterade handlingsplanen gäller för 2016-2018 och innehåller ett 20-tal åtgärder.
– Inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. Vi måste tidigt upptäcka barn som riskerar att utsättas för dessa brott och se till att det finns en god kunskap hos yrkesverksamma, men även att barn känner till sina rättigheter. Därför är regeringens uppdaterade handlingsplan med åtgärder viktig, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i pressmeddelandet om den uppdaterade handlingsplanen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer inom ramen för handlingsplanen att ta fram en modell för bättre stöd och behandling för barn som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld. Arbetet startar i höst och planeras pågå under minst två år.

I höst kommer Barnhuset även att arbeta vidare med informationsmaterialet om sexuella övergrepp som riktar sig till barn och unga, Dags att prata om, när materialet på webbplatsen ska översättas till andra språk. Barnhuset har också fått medel från regeringen för att ta fram en handledning till materialet om sexuella övergrepp.

Med anledning av regeringens nya handlingsplan kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset att utlysa två nya visstidsanställningar, mer information om tjänsterna kommer presenteras här på hemsidan från och med måndag 27:e juni 2016.

Andra aktörer som ska arbeta med handlingsplanen är bland annat Barnombudsmannen, Länsstyrelsen i Stockholm, Polismyndigheten, Karolinska sjukhuset, Barnombudsmannen, Åklagarmyndigheten och Statens skolverk.

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen.