Stor nordisk konferens i Stockholm

Den här veckan pågår den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt på Folkets hus i Stockholm. Årets tema är ”Gör vi skillnad för utsatta barn?”

Den första dagen var en temadag med fokus på ett aktuellt tema – Abusive Head Trauma. Under de följande dagarna har deltagarna fått ta del av en mängd olika föreläsningar, seminarier, symposier och workshops – alla med syftet att få ökad kunskap om våld och försummelse och de långsiktiga konsekvenserna av detta.

Konferensen arrangeras vartannat år av föreningen NFBO, nordiska föreningen mot barnmisshandel och omsorgssvikt. Föreningen vill lyfta det tvärprofessionella perspektivet i arbetet med utsatta barn och ett viktigt mål med konferensen är att många olika yrkesgrupper ska få träffas och utveckla sina kunskaper tillsammans.

I konferensens organisationskommitté finns Stiftelsen Allmänna Barnhuset med, där vår representant är Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut.

Mer information om konferensen hittar du här.