I dag lanserar vi nytt material för barn som känner till att en kompis utsatts för övergrepp

När barn och unga utsätts för sexuella övergrepp är det vanligt att de anförtror sig åt kompisar. Bästa kompisen, flick- eller pojkvännen får ett förtroende som de många gånger har svårt att hantera. Nu har Barnhuset med hjälp av barn utvecklat ett särskilt ”kompismaterial” som tar upp frågor om hur man kan stötta sin utsatta kompis, hur man slår larm och anmäler – men också hur man kan hantera det svåra man har fått höra.

– Många gånger är en kompis den enda som känner till övergrepp. Kompisar är väldigt viktiga för den som är utsatt, men de lämnas alldeles för ensamma av oss vuxna. Det här materialet vänder sig direkt till dem, säger Åsa Landberg, psykolog och projektledare.

När Barnhuset utvecklade webbplatsen dagsattprataom.se (en informationsinsats riktad till både barn och vuxna för att öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn) var det tydligt att jämnåriga som far illa är en stor källa till oro för barn och unga. Mindre än vart tionde övergrepp mot barn anmäls till polis eller socialtjänst, men de flesta utsatta barn berättar för en jämnårig.

– På dagsattprataom.se finns nu en särskild film som riktar sig till kompisar. Där ger andra barn råd om hur man kan stötta en kompis som har varit utsatt – bland annat att lyssna och finnas där och inte sluta göra roliga saker ihop, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

I filmen finns också tips på hur man som kompis kan göra för att säga ifrån, om man ser något som inte är ok i skolan, på träningen, bussen, gatan eller på en fest hos någon.

Utöver filmen finns det även en informationsfolder till barn och unga om hur man kan agera som kompis. Foldern finns att ladda ned eller beställa utan kostnad här.

För mer information och intervjuer, kontakta:
Åsa Landberg, projektledare kompismaterialet och dagsattprataom.se 070-105 32 31
Cecilia Sjölander, generalsekreterare Barnhuset 076-800 69 30

Här kan du se filmen och läsa mer