Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Ds 2015:22 Remissvar från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslagen i sin helhet.

 

 

2015-06-01

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset