Idag lanserar vi en ny webbplats

Den nya webbsida ”Dagsattaprataom.se” ger vuxna och barn information, fakta och stöd kring sexuella övergrepp mot barn.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med bidrag från regeringen skapat webbsidan Dagsattaprataom.se med syfte att öka kunskapen hos både vuxna och barn om barns utsatthet för sexuella övergrepp.  Med ökad kunskap och öppen kommunikation kan sexuella övergrepp mot barn minska och förhindras.  Webbsidan ”Dagsattaprataom.se” är den del av Europarådets kampanj One in Five.  Övergrepp mot barn är vanligt, Europarådet beräknar att ett av fem barn i Europa utsätts för övergrepp under uppväxten.  Genom ökad kunskap och ökad kommunikation mellan vuxna och mellan vuxna och barn, kan barn stärkas i att skydda sig mot övergrepp och vuxna stärkas i att agera mot övergrepp genom att lyssna, se signaler om övergrepp och vara beredda att skydda och stötta.

Webbsidan ”Dagsattprataom.se” finns information, fakta och stöd riktad till både vuxna och barn om sexuella övergrepp mot barn. Syftet är att genom ökad kunskap och öppen kommunikation till alla barn och vuxna om sexuella övergrepp mot barn, kan övergrepp förhindras och därmed minska. Det ger också utsatta barn möjlighet att hitta stöd och hjälp. Dagsattprataom.se har tagits fram tillsammans med barn och unga, både barn som blivit utsatta för övergrepp och barn som inte blivit det.  De har fått berätta om vad de vet om sexuella övergrepp, hur de har fått information om sexuella övergrepp, vilken information de har saknat och vad de behöver.  De har också påverkat utseendet på Dagsattprataom.se, samt innehållet. De har hjälpt till att formulera råd, och bidragit med egna digitala berättelser och skrivit bloggtexter.

Dagsattprataom.se ska bidra till att:

Det är dags att prata om sexuella övergrepp mot barn!

Många vuxna undviker att prata med barn om sexuella övergrepp för satt skydda dem. Resultatet blir istället att vuxna lämnar barn ensamma i att försöka förstå. Barn har rätt att veta att alla barn har rätt att växa upp utan våld och övergrepp och de har rätt att veta var de kan få hjälp om de, eller en kompis, blir utsatta.

Barn ska veta att det är okej att berätta om övergrepp!  Sexuella övergrepp mot barn är vanliga, men bara vart tionde övergrepp mot barn anmäls till polis och socialtjänst.  Den som misstänker att barn är utsatta för övergrepp måste slå larm!  Om fler övergrepp anmäls kan fler barn skyddas och få stöd.  Det är dags att vuxna lyssnar mer på barn som utsätts för övergrepp!  När vuxna inte pratar med barn om att sexuella övergrepp sker, signalerar de att sexuella övergrepp inte är något man pratar med varandra om. Då blir det ännu svårare för barn som drabbats att berätta om vad de blivit utsatta för.

På Dagsattprataom.se finns:

  •  Informationstexter som riktar sig till allmänheten, inklusive äldre barn och unga
  •  Länkar till nedladdningsbart material för olika målgrupper
  •  Informationsfilmer för barn och vuxna
  •  Digitala berättelser som tagits fram tillsammans med barn och unga
  •  Bloggtexter av både unga och vuxna

 

För information och intervjuer kontakta:

Åsa Landberg, projektledare Dagsattprataom.se 070-105 32 31

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Barnhuset 076-800 69 30

Klicka här för att komma till sidan www.dagsattprataom.se