Hur kan barnhälsovården uppmärksamma och ge stöd till barn som exponeras för våld i nära relationer?

Projektet har beviljats planeringsanslag

Projektansvarig: Lene Lindberg, leg psykolog, docent