Åttonde uppföljningen av barn i samhällsvård – nu i 34-39 -årsåldern

Projektansvarig: Gunvor Andersson, professor, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Alla de (26) 0-4-åringar som bodde på stadens enda barnhem mer än fyra veckor under en tvåårsperiod på 1980-talet har följts upp efter 3 och 9 månader samt 5,10,15, 20, 25 år efter barnhemsvistelsen.

Projektet avser en åttonde uppföljningsstudie, nu när det gått ytterligare nio år och de är 34-39 år gamla, har lämnat barn och ungdomstiden bakom sig och sannolikt har egen familj och barn. Syftet är att genomföra intervjuer om aktuell social situation, familj och nära relationer, hälsa, välbefinnande och livskvalitet samt förändringar sedan förra uppföljningsstudien och tillbakablick på barndom och samhällsinsatser. Syftet är också att analysera och förstå deras berättelser ur ett livsloppsperspektiv