Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp. Barnhuset har medverkat i projektet.

Resultatet blev webbplatsen www.jagvillveta.se, en barnbok om Liten och informationsbroschyrer som kan spridas via olika verksamheter som kommer i kontakt med barn som utsatts för brott.

Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.

Vi hoppas att barn och unga hittar information så att deras situation kan bli bättre och att de berättar för någon om hur de mår och om vad som har hänt.

Framtaget material

www.jagvillveta.se – samlar all information i projektet. På sidan kan man också beställa broschyrerna och barnboken. På jagvillveta.se finns 15 filmer (ytterligare sju filmer är under produktion). Tanken med filmerna är att de ska ge en känsla och sätta texten i ett sammanhang. Filmerna är gjorda för att passa att lägga upp på Instagram (följ oss gärna på instagram konto jagvillveta.se). Webbplatsen innehåller också ett spel som riktar sig till barn 4-7 år. Spelet är framtaget som ett komplement till barnboken för att ge barn information om att det finns många vuxna som kan hjälpa barn.

Broschyrer:

Jag vill veta – om barn brott och rättigheter. Riktar sig till barn från 8 år och uppåt och är tänkt att delas ut till barn som har kontakt med till exempel socialtjänsten eller skolkuratorn. Det är en kortfattad information som man kan gå igenom tillsammans med barnet med hänvisning att gå och läsa mer på hemsidan.

Jag vill veta – rättegången hur blir den? Broschyren går igenom en rättegång från a till ö och är tänkt att användas som ett stöd vid en rättegång eller i skolundervisning. Broschyrer fungerar bra som läromedel kopplat till rättegångsskolan.se. Riktar sig till ungdomar.

Jag vill veta – hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Broschyren riktar sig till yrkesverksamma som möter barn och följer med barnboken.

Jag vill veta – om att vara ung och leva med skyddade personuppgifter. Riktar sig till ungdomar med skyddade personuppgifter. Broschyren ska distribueras till målgruppen via skatteverken men kan också beställas av verksamheter som möter barn.

Jag vill veta – vad ska jag säga till mitt barn? Broschyren riktar sig till föräldrar som har skyddade personuppgifter. Broschyren kommer distribueras till målgruppen via skatteverket.

Det går även att beställa kontaktkort som kan spridas till målgruppen i väntrum eller i uppehållsrum i skolan.

Ladda ner och beställ här