”Barn ska lyckas i skolan” – Följ med på Skolfamkonferens

Under några vackra höstdagar i början av september träffades 140 personer i Gävle som arbetar med Skolfam. Allmänna Barnhuset var på plats och filmade konferensen och tog del av några av deltagarnas röster. Flera vittnar om hur viktigt det är med samarbete, samverkan och att ha en helhetssyn. Dagarna var fulla av föreläsningar, seminarier och givande möten.

– Utveckling och lärande heter ju konferensen. Och det är väl så också, att vi möter våra kollegor och lär av varandra och inte bara av föredragshållarna, säger Britt-Marie Fröjdlund, koordinator för Skolfam i Uppsala, i filmen.

Nu kan du se filmen och samtidigt lära dig mer om Skolfam