Traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn

År 2011 påbörjades ett treårigt kliniskt forskningsprojekt för traumatiserade flyktingföräldrar och deras små barn på Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Syftet var att, i samarbete med KI, utpröva ett anknytningsbaserat behandlingsprogram.

Programmet består av psykopedagogiska familjesamtal, videofilmning och samspelsbehandling i grupp. Utvärderingen visar att programmet är uppskattat av föräldrarna och att en viss förbättring kan noteras i anknytningsmönstret hos barnet.

Utifrån detta resultat rekommenderas att flyktingföräldrar erbjuds extra stöd under barnets första levnadsår, för att öka möjligheten till en trygg anknytning och förebygga andra generationens traumatisering.

Monica Brendler Lindqvist, Atia Daud, Johanna Hermansson Tham

Läs mer här