Skolfamkonferens i Gävle

Årets Skolfamkonferens kommer att vara i Gävle 4-5 september och ha temat ”Förutsättningar för utveckling och lärande”. Det blir spännande föreläsningar och seminarier och en möjlighet för medarbetare i Skolfam att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

Arbetsmodellen Skolfam syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.  Arbetet är forskarstött och drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen.

– Goda resultat i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för en god utveckling för familjehemsplacerade barn. Alla barn har rätt till en god utbildning, säger Cecilia Sjölander, chef på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Idag arbetar ett tjugotal kommuner utifrån Skolfams modell. Erfarenheten är att eleverna snabbt får bättre skolresultat. Hittills har 29 av 35 barn som genomgått Skolfam och slutat grundskolan behörighet till gymnasiet. Statistiskt sett hade bara 21 klarat sig om barnen hade följt utvecklingen för alla familjehemsplacerade barn i Sverige. Här ser du vilka kommuner som arbetar med Skolfam.

Så fungerar Skolfam

Psykolog, specialpedagog och barnets socialsekreterare kartlägger barnets styrkor och svårigheter. Hur kan skolan optimeras för detta barn? Därefter tas en plan fram ihop med skola, familjehem och socialtjänst för att tillvarata styrkor och undanröja eventuella hinder för lärandet. Efter två år utvärderas arbetet i en likadan kartläggning där resultaten jämförs och utvecklingen kan bedömas.

Läs mer om Skolfam på www.skolfam.se

Kontakt

Har du frågor om Skolfam är du välkommen att mejla frågor till: rikard.tordon@allmannabarnhuset.se