Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn: En personorienterad ansats

Omfattande registerdata har använts för att undersöka hur det gått för de barn som fick insatsen kontaktperson/familj när de var 10-13 år.

Fokus har lagts på insatsens effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar, här definierat som olika kombinationer av psykisk ohälsa, socialbidragstagande, missbruk, placering i dygnsvård, skolprestationer och kriminalitet.

Trots att kontaktperson/familj sedan årtionden är en populär insats bland brukare, socialarbetare och politiker fanns inga tecken på att den verkade minska risker för ogynnsam utveckling.

Ta del av hela rapporten här