Barn och ungdomar som upplever våld i nära relationer och som lever med skyddade personuppgifter

Den 2 oktober genomför Barnhuset en konferens om barn och ungdomar som upplever våld i nära relationer och som lever med skyddade personuppgifter. Anmälningstiden närmar sig sitt slut. Missa inte tillfället att fördjupa dina kunskaper på området.

Idag lever ca 200 000 barn i Sverige med våld i nära relationer. Barnen finns omkring oss i samhället, i förskolan och i skolan, i mötet med socialtjänst, BUP och polis. Barnens svåra situation innebär ofta en stor risk för att deras hälsa och utveckling hotas. Barn som lever med våld berättar oftast inte vad som händer hemma och tar ofta på sig skuld för det som händer. Därför behöver barnens behov av stöd och skydd uppmärksammas av alla vuxna omkring dem.

Den yttersta konsekvensen av våldet är att en del barn tvingas leva med skyddade personuppgifter.

Läs mer och anmäl dig här!