Barnhuset medverkar i stormöte om barn i behov av sammansatt stöd och SIP

Anne-Marie Larsson och Åsa Lundström Mattsson presenterar Barnhusets arbete med barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården på SKL:s stormöte om barn i behov av sammansatt stöd och SIP.

Under dagen diskuteras var och hur SIP som samverkansverktyg kommer in annat synkroniseringsarbete. Detta bland annat genom en presentation av Motalas arbete med modellen Psynk-trappan. Stormötet kommer också att fokusera på arbete med att utvärdera det lokala SIP – arbetet och lansering av en ny bok om genombrottsmetodik.

Hela mötet kan ses via webb-TV via denna länk den 21 maj 2014. Därefter nås filmen via webbTV-biblioteket.

Ladda ner programmet