Inkomna forskningsrapporter 2013

Unga sexualförövare som blivit vuxna – kvalitativ analys av bakgrundsfaktorer och utveckling.

Författare: Cecilia Kjellgren, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö
Projektets namn: Unga sexualförövare som blivit vuxna-kvalitativ analys av bakgrundsfaktorer och utveckling.

Ett utvalt hem till ett utvalt barn – familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken

Författare: Bodil Rasmusson, Margareta Regnér, Socialhögskolan i Lund, Lunds universitet

Projektets namn: Metoder för utredning och urval i familjehem. En studie av användning, aktualitet och relevans utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Forskningsrapporten finns utgiven som i bok av Natur och Kultur Ett utvalt hem till ett utvalt barn.

Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt/Krisgrupp för behandling av våldtagna tonåringar – två handböcker i en bok

Författare: Eva Zachrison, BUP Traumaenhet, Stockholms läns landsting

Projektets namn: Traumafokuserad behandling för våldtagna flickor 14-17 år

Projektansvarig: Carin Nordenstam. Projektet är redovisat i form av en bok i Barnhusets bokserie och innehåller två handböcker i en volym.

Ett etableringsförsök av en föräldrautbildning (KEEP, Keeping Foster Parents Trained and Supported) speciellt framtagen för att möta utmaningar i familjehem.

Författare: Martin Olsson, Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund

Projektets namn: Implementering och utvärdering av KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) – ett föräldraträningsprogram för familjehem.

Barn som flyttas i offentlig regi – En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn

Författare: Viktoria Skoog, FoU Västernorrland, Härnösand

Projektets namn: Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård för barn.

Projektet har utmynnat i denna avhandling vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Inom projektets ram har även publicerats en FoU-rapport ”Sammanbrott i samhällsvård – En studie om barns placeringsmönster”, 2011:3 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-47-2.

Hur upptäcker BUP våld i nära relationer – förekomst och behandlares erfarenheter med att identifiera våldet

Författare: Ole Hultmann, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Projektets namn: Utvärdering av behandling för barn och ungdomar på BUP som upplevt våld i hemmet eller har posttraumatiska symtom av andra orsaker.

Projektet är redovisat i form av en bok i Barnhusets bokserie.