Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning SOU 2010:95

Stiftelsen Allmänna Barnhuset instämmer i förslagen i slutbetänkandet ”Se, tolka och agera” – allas rätt till en likvärdig utbildning.

Läs remissvaret här (PDF)