Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68

Barnhusets yttrande över Barnskyddsutredningens betänkande. Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) SOU 2009:68.

Ladda ner yttrandet (PDF)