Barnet i fokus. En skärpt lagstifning mot barnpornografi SOU 2007:54

Barnhusets remissvar på betänkandet av 2005 års barnpornografiutredning, Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54.

Ladda ner remissvaret (PDF)