Inkomna forskningsrapporter 2005/2006

Om Barndom och kön — Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete
samt en sammanställning som finns tillgänglig på Barnhusets hemsida: Avhandlingar i socialt arbete 1980 — 2005

Barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete 1980-2003
Författare : Ellinor Brunnberg och Kristina Larsson Sjöberg
Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap, Örebro universitet

”Men jag fick icke reda på varför du kom i fängelset”
Författare : Anneli Björkhagen Turesson
Avd. för socialt arbete, Malmö högskola

Ophthalmologic characteristics and neuropediatric findings
-with special emphasis on children adopted from eastern Europé
Författare : Marita Andersson Grönlund, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Projektets namn : Kartläggning av hälsotillståndet hos barn adopterade till Sverige från Östeuropa med specifik inriktning på alkoholrelaterade fosterskador

Barnperspektivet i socialtjänsten — är det möjligt utan föräldraperspektiv?
(artikel publicerad i ”Socialt Perspektiv”)
Förefattare: Marita Rosell, FoU Kronoberg