Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor

Aktuellt just nu!

Barnhuset i Almedalen

2 juli, 2014

Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur olika...

Läs hela nyheten

Sök forskningsanslag

Nu kan du söka forskningsanslag. Ansökningsperioden för 2015 är öppen till och med den 15 september 2014 kl. 17:00.

Läs mer om hur du söker

Vårt uppdrag är att stödja barn i socialt utsatta livssituationer

Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva utvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Läs om organisationen Läs om vårt arbete

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/02/Cecilia-puff.jpg

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng