Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor

Aktuellt just nu!

Sverige granskas av Barnrättskommittén

14 januari, 2015

Den 13-14 januari 2015 granskas Sverige av FN:s kommitté för barnets rättigheter i Genève i hur vi lever upp till...

Läs hela nyheten

Barnrättsdagarna 2015

Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

Läs mer och anmäl dig här 

Vårt uppdrag är att stödja barn i socialt utsatta livssituationer

Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva utvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Läs om organisationen Läs om vårt arbete

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/02/Cecilia-puff.jpg

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng