Vår verksamhet

Vi driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Läs mer

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Läs mer

Barn som anhöriga

En grupp barn som ofta faller i skymundan är barn som växer upp i familjer där föräldrar eller en annan person i barnets närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Läs mer

Mötesplatser

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver flera större arrangemang. Tillsammans med Barnombudsmannen arrangerar vi varje år Barnrättsdagarna på våren och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby.

Läs mer

Barn i vårdnadstvister / separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Läs mer

Skolfams konferens 2018

– En konferens om relationernas vikt för en inkluderande och anpassad lärmiljö, Stockholm den 11-12 oktober.

Målgruppen är personer som arbetar med familjehemsplacerade och placerade barn. Så som specialpedagoger, socialsekreterare och psykologer. Tema för årets konferens är. Relationernas vikt för en inkluderande och anpassande lärmiljö.

Våga se, Våga agera!
Gå 3 betala för 2!

– En konferens om våld och övergrepp mot barn och unga i Södertälje 25 maj.

Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga. Anmäl 3 personer, betala för 2 personer!

Besök gärna våra övriga webbplatser

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2018/04/Cecilia-90x90.jpg

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom våra utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng