Vi driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

Aktuellt just nu!

Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

19 december, 2017

Socialstyrelsen, dnr. 26261/2017 Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning....

Läs hela nyheten

Barnrättsdagarna 2018

På Barnrättsdagarna 2018 kommer vi ta tag i frågor som rör alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Är Sveriges lagstiftning och genomförandet av den utformat så att varje barns rätt till goda uppväxtvillkor i enlighet med barnkonventionen tillgodoses? Hur kan Sverige öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor?

Sista anmälningsdag är den 24 mars 2018.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Besök gärna våra övriga webbplatser

Vårt uppdrag är att stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor. Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva utvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Läs om organisationen Läs om vårt arbete

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/02/Cecilia-puff.jpg

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng