Gå en utbildning i höst!

Ge dig själv en kunskapsboost och anmäl dig till en av våra utbildningar i höst. Ännu finns platser kvar till flera av våra utbildningar & konferenser, med fler tillfällen på intåg. Håll gärna utkik i våra sociala kanaler där vi uppdaterar med det som är aktuellt.

Barn som anhöriga

Barn påverkas när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Läs mer

Barn i vårdnadstvister / separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Läs mer

Barn och ungas brukarmedverkan

Barn och ungas kunskap är en viktig källa för bättre resultat i arbetet och för att utveckla verksamheten. Ett arbetssätt där barn och unga är delaktiga kan ta lite längre tid men är en långsiktig god investering. En socialtjänst som anpassas efter barn och ungas behov och som ser deras röster som betydelsefulla, skapar förutsättningar för att förbättra barns och ungas livssituation.

Läs mer

Mötesplatser

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver flera större arrangemang. Tillsammans med Barnombudsmannen arrangerar vi varje år Barnrättsdagarna på våren och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby.

Läs mer

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Läs mer

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Läs mer

Konferens: Fjärde rummet den 7 november

Välkommen på en ovanligt viktig konferens: Fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har undersökt hur stödet till barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld fungerar i Sverige. Projektet har pågått i flera år och har finansierats av regeringen. Den 7 november presenterar vi resultatet – en modell för att fler utsatta barn ska få tillgång till stöd och behandling.

Anmälan till Letterbox Club

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2020? Letterbox Club är en insats som vänder sig till barn i familjehem eller barn i familjer som har försörjningsstöd. Barnen som deltar får paket hemskickade fyllda med böcker, spel och skrivmaterial, med syftet att stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig.

Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer. Nästa omgång med Letterbox Club i Sverige startar maj 2020. Anmälan öppnar den 11 november 2019.

Besök gärna våra övriga webbplatser

  • Logotyp med texten Dags att prata om sexuella övergrepp
  • Logotyp med texten Dags att prata om våld mot barn
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2018/04/Cecilia-90x90.jpg

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom våra utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng