Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor

Aktuellt just nu!

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

28 november, 2014

Ds 2014: 28 Remissvar från Stiftelsen Allmänna Barnhuset Barnhuset är i huvudsak positivt till de framförda förslagen. De kommer att...

Läs hela nyheten

Grattis Barnkonventionen 25 år!

Den 20 november fyllde barnkonventionen 25 år. Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor. I filmen Grattis Barnkonventionen berättar vi mer om vårt arbete.

Se filmen här 

Vårt uppdrag är att stödja barn i socialt utsatta livssituationer

Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva utvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Läs om organisationen Läs om vårt arbete

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/02/Cecilia-puff.jpg

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng