Vi driver utvecklingsprojekt, stödjer forskning och sprider kunskap för att stärka barn i socialt utsatta livssituationer.

Aktuellt just nu!

Remissvar: En funktionspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle- Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande

18 januari, 2017

Socialdepartementets diarienummer 2016/04598/FST Förslag 1: Regeringen föreslår till riksdagen att besluta om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken beslutas. I...

Läs hela nyheten

Barnrättsdagarna

Den 25-26 April är det dags för Barnrättsdagarna 2017 i Örebro. Temat är barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering. Läs mer om årets tema och anmäl dig!

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

Besök gärna våra övriga webbplatser

Vårt uppdrag är att stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor. Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva utvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Läs om organisationen Läs om vårt arbete

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/02/Cecilia-puff.jpg

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng