Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor

Aktuellt just nu!

Värt att veta – om sexuella övergrepp på barn

13 oktober, 2014

Barnhuset har fått ett nytt uppdrag från regeringen, vi ska sprida kunskap om sexuella övergrepp mot barn. Målgrupp är barn...

Läs hela nyheten

Knäck koden och öka ditt barnperspektiv!

Konferens om barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Var med och diskutera och problematisera begrepp som barns och ungdomars delaktighet, medverkan och inflytande. En chans att reflektera över dina egna förhållningssätt och strategier.

Läs mer här 

Vårt uppdrag är att stödja barn i socialt utsatta livssituationer

Det gör vi framför allt genom att stödja forskning, driva utvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Läs om organisationen Läs om vårt arbete

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/02/Cecilia-puff.jpg

Vi arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng