Dags för kompetensutveckling?

Ge dig själv en kunskapsboost och anmäl dig till en av våra utbildningar. Håll gärna utkik i våra sociala medier där vi uppdaterar med det som är aktuellt.

Barn som anhöriga

Barn påverkas när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Läs mer

Barn i vårdnadstvister / separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Läs mer

Barn och ungas brukarmedverkan

Barn och ungas kunskap är en viktig källa för bättre resultat i arbetet och för att utveckla verksamheten. Ett arbetssätt där barn och unga är delaktiga kan ta lite längre tid men är en långsiktig god investering. En socialtjänst som anpassas efter barn och ungas behov och som ser deras röster som betydelsefulla, skapar förutsättningar för att förbättra barns och ungas livssituation.

Läs mer

Mötesplatser

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver flera större arrangemang varje år. Tillsammans med Barnombudsmannen arrangerar vi Barnrättsdagarna på våren och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby - som mötesplatser för barnrättsfrågor.

Läs mer

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Läs mer

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Läs mer

Utbilda er i KIBB!

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Det är ett stort ansvar att ge våldsutsatta barn behandling tillsammans med den/de föräldrar som utövat våldet. KIBB har visat sig vara en effektiv modell under förutsättning att behandlarna kan metoden väl och genomför alla moment. Utbildningen är uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning.

Önskvärt är att minst tre kursdeltagare utbildas samtidigt från varje verksamhet/kommun. KIBB-behandlingen förutsätter alltid att minst två behandlare träffar familjen – en barnbehandlare och en föräldrabehandlare. Läs mer om KIBB och hur ni ansöker till utbildningen.

Anmälan till Letterbox Club

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2020? Letterbox Club är en insats som vänder sig till barn i familjehem eller barn i familjer som har försörjningsstöd. Barnen som deltar får paket hemskickade fyllda med böcker, spel och skrivmaterial, med syftet att stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig.

Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer. Nästa omgång med Letterbox Club i Sverige startar maj 2020. Anmälan är öppen fram till 14 februari 2020.

Besök gärna våra övriga webbplatser

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2019/11/Cecilia-Sjölander-stående-e1573633436631.jpg

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom våra utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng