Dags för kompetensutveckling?

Ge dig själv en kunskapsboost och anmäl dig till en av våra utbildningar. Håll gärna utkik i våra sociala medier där vi uppdaterar med det som är aktuellt.

Barn som anhöriga

Barn påverkas när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Läs mer

Barn i vårdnadstvister / separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Läs mer

Mötesplatser

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver flera större arrangemang varje år. Tillsammans med Barnombudsmannen arrangerar vi Barnrättsdagarna på våren och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby - som mötesplatser för barnrättsfrågor.

Läs mer

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Läs mer

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Läs mer

Utbilda dig i BRA-samtal

BRA-samtal är en modell som kan användas av alla som i sitt arbete har kontakt med de vuxna eller barn och unga som har en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som har missbruks- eller spelproblem, psykisk sjukdom, psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller hastigt avlidit.

Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap.

Anmälan till Letterbox Club

Är din kommun intresserad av att delta i Letterbox Club 2020? Letterbox Club är en insats som vänder sig till barn i familjehem eller barn i familjer som har försörjningsstöd. Barnen som deltar får paket hemskickade fyllda med böcker, spel och skrivmaterial, med syftet att stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig.

Vi hoppas att ni ska se detta som en värdefull insats för de barn i er kommun som lever i utsatta livssituationer. Nästa omgång med Letterbox Club i Sverige startar maj 2020. Anmälan är öppen fram till 14 februari 2020.

Besök gärna våra övriga webbplatser

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2019/11/Cecilia-Sjölander-stående-e1573633436631.jpg

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom våra utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng