Almedalsveckan

Vi fanns på plats på Barnrättstorget under Almedalsveckan för att sprida kunskap om barnrättsfrågor och skapa debatt i aktuella ämnen. Alla våra seminarier livesändes och finns publicerade på Facebook.

Barn som anhöriga

Barn påverkas när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Läs mer

Barn i vårdnadstvister / separationer

Barn till föräldrar som är i konflikt efter en separation befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. När föräldrarna går skilda vägar, är i stark konflikt eller är oroade över hur den andra föräldern utövar sitt föräldraskap, då kan det finnas betydande risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande.

Läs mer

Barn och ungas brukarmedverkan

Barn och ungas kunskap är en viktig källa för bättre resultat i arbetet och för att utveckla verksamheten. Ett arbetssätt där barn och unga är delaktiga kan ta lite längre tid men är en långsiktig god investering. En socialtjänst som anpassas efter barn och ungas behov och som ser deras röster som betydelsefulla, skapar förutsättningar för att förbättra barns och ungas livssituation.

Läs mer

Mötesplatser

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver flera större arrangemang. Tillsammans med Barnombudsmannen arrangerar vi varje år Barnrättsdagarna på våren och Barnrättstorget under Almedalsveckan i Visby.

Läs mer

Placerade barn

Placerade barn är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Läs mer

Våld & övergrepp

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av våld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har som mål att ta fram och sprida kunskap om våldsutsatta barn i Sverige och driver flera projekt på området.

Läs mer

När någon gjort dig illa – en ny film

Ingen får göra barn eller ungdomar illa. Men det finns de som gör det ändå. Det kan handla om brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Alla barn har rätt att få stöd och hjälp i en sådan situation. Filmen ”När någon gjort dig illa” har tagits fram som ett stödmaterial för utsatta barn, inom projektet Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld.

Skolfams konferens 2019 i Malmö

Den 9-10 oktober är det dags för Skolfams konferens 2019 på Malmö Börshus. Temat för årets konferens är Barnets röst – en framgångsfaktor. Skolfams konferens anordnas varje år och arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med en av Skolfams regioner — 2019 är det region syd. Anmälan är öppen fram till 18 september!

Besök gärna våra övriga webbplatser

  • Logotyp med texten Dags att prata om sexuella övergrepp
  • Logotyp med texten Dags att prata om våld mot barn
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2018/04/Cecilia-90x90.jpg

Vad innebär egentligen barnkonventionen i praktiken? Det är en fråga vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar mycket med. Bland annat genom våra utvecklingsprojekt och den forskning som vi arbetar utifrån.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Nu har produkten lagts till i varukorgen uppe till höger.

Till kassan Stäng